Ergonomie

Pro zdraví jedince a pro dlouhodobý vysoký pracovní výkon je nesmírně důležité vybrat správně, tedy ergonomicky, z nabídky kancelářských židlí pro určitou práci a určitého člověka optimální židli.

​Důležitost kvalitního sezení při práci pro zdraví (a pracovní výkon) uživatele

Pro zdraví jedince a pro dlouhodobý vysoký pracovní výkon je nesmírně důležité vybrat správně, tedy ergonomicky, z nabídky kancelářských židlí pro určitou práci a určitého člověka optimální židli.

Co je to, když se řekne ERGONOMIE:
Vědní obor nazvaný uměle vytvořeným slovem ergonomie (z řečtiny ergon = práce a nomos = zákon) je zaměřen na ochranu zdraví při různém lidském konání. Důvodem pro vytvoření „umělého“ označení byla snaha o zdůraznění rovnocenné účasti všech oblastí vědeckých a technických znalostí ve vztahu k člověku a jeho činnostem.   Ergonomie vychází jak z  nauk o člověku (např. antropologie, antropometrie, biomechaniky, hygieny, psychologie a dalších) a poznání činností a potřeb člověka, tak z poznatků materiálů, technologií, technických věd.

Vhodně vybraná, dobře nastavená a správně používaná pracovní židle spolu s dodržováním zdravého životního stylu vytváří podmínky pro nepoškozování zdraví uživatele.

Pamatujte: důležité je správně vybrat, správně nastavit a správně používat.

Pracovní židle pro dlouhodobé sezení je strojem na sezení, který dokáže zajistit individuální přizpůsobování (nastavování) individuálním potřebám uživatele a jeho práce, zajišťuje dynamické sezení i správné podepírání těla vsedě při zachování fyziologického (= přirozeného) dvojitého zakřivení páteře bez zplošťování nebo zvětšování páteřních oblouků. S každým strojem, aby byl dobře optimálně využíván, se musí pracovník naučit bezpečně pracovat. Aby se snížila nebezpečí plynoucí ze špatného sezení, je nutné se naučit svou pracovní židli správně nastavit a správně používat.

Přeji Vám, aby Váš výběr pracovní židle byl co nejlepší!!

Ing.Helena Prokopová, cechmistr a tajemník Cechu čalouníků a dekoratérů, soudní znalec, předseda Sektorové rady nábytkářů  

2018 Copyright Superdiskont, s.r.o., Dobronická 986/35, 140 00 Praha 4 / Powered by Web Revolution